Logopedia

 

 1. Elementy logopedii / Genowefa Demelowa.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 2. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logiki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003.
 3. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003.
 4. Logopedia / Irena Styczek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 5. Logopedyczne zabawy grupowe : dla dzieci od 4 do 7 lat / Romana Sprawka, Joanna Graban.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007
 6. Logopedyczny zbiór wyrazów / Janina Wójtowiczowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
 7. Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013
 8. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
 9. Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003
 10. Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 11.             Zabawy logopedyczne : głoski ś, ź, ć, dź / Małgorzata Dembińska-Wola ; il. Aleksandra Pasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 12. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. Cz. 2, (dla dzieci 6-7 letnich) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
 13. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2005.
 14.             Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
Copyright