Scenariusze uroczystości szkolnych. Dzień Babci i Dzień Dziadka

  1. Dziadkowe świętowanie. Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka. W: Szeląg Hanna: Czas na scenę: scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków „Impuls”, 2005, s. 25-32
  2. Kobryńczuk Franciszek: Dla Babci i dziadka. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 1, s. 38-39
  3. Micińska-Łyżniak Irena: Tak czy nie – scenariusz inscenizacji na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Życie Szkoły 2011, nr 1, s. 46-47
  4. Moja babcia ma złote serce. W: Broszkiewicz Barbara, Jerzy Jarek: Teatr szkolny. Scenariusze uroczystości. Wrocław EUROPA 2004, s. 69-70
  5. Panierka pod lupą, czyli babcia na tropie. W: Jerzykowska Kalina: Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Łódź, LITERATURA 2004, s. 90-99
  6. Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka. W: Szeląg Hanna: Czas na scenę: scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków „Impuls”, 2005,   s. 41-42
  7. Stadtmuller Ewa: Dzień Babci i Dziadka. Wychowanie w Przedszkolu2011, nr 1, s. 34-35
  8. Telega Magdalena: Jak święta łączą pokolenia. Poradnik Bibliotekarza2005 nr 1,     s. 33-35
  9. Wiadomo - dziadek. W: Broszkiewicz Barbara, Jerzy Jarek: Teatr szkolny. Scenariusze uroczystości. Wrocław EUROPA 2004, s. 70
Copyright